Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Legislatívne iniciatívy Úradu

Úlohou Úradu je okrem iného príprava a spolupráca na príprave zákonov súvisiacich so spoluprácou štátu a občianskeho sektora, ako aj rozvoja občianskej spoločnosti. O jednotlivých krokoch týkajúcich sa takýchto legislatívnych iniciatív budeme priebežne informovať na tejto stránke.

Podklady pre charitatívnu reklamu
Podklady pre petície
Podklady pre verejné zbierky

 

8865