Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Médiá

05.06.2011 - Zákon o dobrovoľníctve: Pripomienky splnomocnenca akceptované
Splnomocnenec Filip Vagač sa zúčastnil na rozporovom konaní k návrhu Zákona o dobrovoľníctve, ktoré zaradilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do medzirezortného pripomie...
30.05.2011 - Výzva pre platformy na pripomienkovanie štatútu Výboru pre MVO
Splnomocnenec Filip Vagač zverejnil návrh nového štatútu Výboru pre MVO na verejné pripomienkovanie do 09.06.2011. Súčasne vyzýva platformy v neziskovom sektore, aby, pokiaľ maj...
18.05.2011 - Vagač podal zásadné pripomienky k zákonu o dobrovoľníctve
Pripomienky Splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť k návrhu zákona o dobrovoľníctve uplatnené v rámci MPK. Návrh zákona o dobrovoľníctve predstavuje pokračovanie rozvoj...
06.05.2011 - Splnomocnenec Vagač: Ďakujem za verejnú diskusiu
"Zákon o dobrovoľníctve sa dostal do ďalšieho štádia. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa zapojili do verejnej diskusie k tomuto zákonu", zdôraznil pre Tlačovú agentúru nez...
12.04.2011 - TS: Vznikla Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
Bratislava, 12. 4. 2011. - Dnes sa podpisom posledného zakladajúceho člena uzavrel proces schvaľovania dohody o spolupráci dvanástich mimovládnych organizácií* a oficiálne tak v...
29.03.2011 - Splnomocnenec Vagač: " Štát musí pomenovať problémy, ktoré chce rie...
V úvode svojej reakcie by som sa chcel poďakovať Centrálnemu portálu pre neziskový sektor za otvorenie diskusie k splnomocnencovi a za poskytnutie priestoru pre rozličné stanovi...
Vládny splnomocnenec: Tretí sektor je podvyživený
26.03.2011 - Vládny splnomocnenec: Tretí sektor je podvyživený
Filip Vagač bol jedným zo študentských lídrov nežnej revolúcie. Pracoval na železnici i ako kurič, vyštudoval geofyziku na Univerzite Komenského. V Spojených štátoch študoval ma...
16.03.2011 - Osobnosti sa vyjadrili k osobe splnomocnenca pre občiansku spoločnosť
Tlačová agentúra neziskového sektora oslovila osobnosti neziskového sektora ohľadom ich názoru na vymenovanie Filipa Vagača za splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Prin...
08.03.2011 - Splnomocnenec Filip Vagač poskytol prvý rozhovor vo funkcii Centrál...
Po niekoľkých dňoch vo funkcii splnomocnenca pre občiansku spoločnosť  poskytol Filip Vagač úvodný rozhovor  Centrálnemu portálu pre neziskový sektor. Témou rozhovoru boli úvodn...
3090