Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pozvánka na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Radu Vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,

ktoré sa uskutoční v piatok 14. februára 2014 o 9:00 hod. v rokovacej miestnosti č. 004 budovy Presscentra Úradu vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava.

 
Návrh programu:
  1. Otvorenie
  2. Zaujatie stanoviska Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie k Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
  3. Záver
 
 
Hromadnú pripomienku MNO k Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020 s názvom Hromadná pripomienka za efektívne, otvorené čerpanie štrukturálnych fondov za účasti občianskej spoločnosti si môžete pozrieť tu.
Partnerská dohoda – pripomienky MNO
Vznesené pripomienky občianskeho združenia CEPTA
 
V prípade záujmu prosím potvrďte Vašu účasť spolu s návrhmi na doplnenie programu rokovania na e-mailovú adresu splnomocnenec_ros@minv.skalebo na telefónnom čísle 02/509 44 981 do 13. februára 2014 do 10:00 hod .
 
Tešíme sa na Vás! 
 

14320