> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Rudolf CHMEL


minister kultúry SR
od 16.10.2002 do 24.5.2005, od 5.4.2006 do 04. 07. 2006

Ministerstvo kultúry

Dátum narodenia: 11.02.1939, Plzeň
Rodinný stav: ženatý, 4 deti

Profesionálna prax:
1961-súčasnosť: Slovenská akadémia vied-Bratislava
- vedecký pracovník so zameraním na literárnu
činnosť
- publikačná činnosť v oblasti dejín slovenskej
literatúry a slovensko - maďarských literárnych vzťahov
-politologické monografie, súbory a štúdie
Karlova univerzita v Prahe
-vysokoškolský pedagóg Filozofická fakulta UK Bratislava
-vysokoškolský pedagóg
1993-2000: Nadácia Otvorenej spoločnosti- Bratislava
-prezident nadácie Šéfredaktor spoločensko-politického mesačníka OS
1990-1992: Zastupiteľský úrad ČSFR v Maďarsku
-veľvyslanec

Vzdelanie:

Filozofická fakulta UK Bratislava
-titul PhDr.
-1993: akademický titul - doc.
-1992: akademický titul - DrSc.

Jazykové znalosti:

-rusky, maďarsky, poľsky, nemecky