Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2014 – 2015

11.09.2014

 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2014 – 2015. Bližšie informácie sa dozviete na stránke https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7645&langEID=1.
15880