Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Schválený akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 11.02.2015 schválila akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015.
 
Témy a úlohy akčného plánu sú:
  • otvorené informácie– portál otvorených dát a webová aplikácia pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a dotačné schémy zo štátneho rozpočtu SR;
  • otvorené vzdelávanie- otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu;
  • vládaotvorená pre dialóg- verejné politiky a elektronická hromadná žiadosť;
  • otvorená justícia;
  • spätná väzba a pokračovanie.
 
Celé znenie akčného plánu a uznesenia nájdete tu:
 
Tešíme sa na spoluprácu s Vami pri napĺňaní úloh.

17072