Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktivity splnomocnenca ako jeden z úspechov ochrany životného prostredia na Slovensku

01.02.2012

Enviromentálna nezisková organizácia Greenpeace zverejnila výsledky telefonického prieskumu zameraného na hodnotenie končiaceho volebného obdobia 2010 - 2012. Ankety sa podľa správy Greenpeace zúčastnilo 70 osobností zastupujúcich enviromentálne a ochranárske mimovládne organizácie z celého Slovenska.

Nás teší, že do zoznamu úspechov sa podľa respondentov okrem iných dostalo aj pôsobenie Splonomocnecna vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača.

Hodnotenie končiaceho sa volebného obdobia 2010-2012 z pohľadu ochrany a tvorby životného prostredia5889