Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

10.07.2015 - Školenie pre MNO: projektový a finančný manažment a manažment verej...
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Centrom vzdelávania neziskových organizácií a Centrom poradenstva a vzdelávania organizuje sériu bez...
30.06.2015 - Zámer národného projektu schválený
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval v spolupráci so zástupcami mimovládnych organizácií zámer národného projektu v rámci operačného programu...
30.06.2015 - Úrad splnomocnenca hľadá projektového manažéra
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného manažéra do projektového tímu národného projektu v Bratislave, s názvom „Podpora partnerstva a dial...
03.06.2015 - Workshopy pre zamestnancov štátnej správy na tému „Zapájanie verejn...
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval v mesiacoch apríl a máj  2015 odborné workshopy na tému „Zapájanie verejnosti do tvorby verejných polit...
09.04.2015 - Ktoré datasety sú najžiadanejšie?
Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizoval od 25. februára 2015 d...
26.02.2015 - Verejná konzultácia - datasety verejnej správy
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby vyhlasuje verejnú konzultáciu s cieľom zistiť z...
24.02.2015 - Akčný plán 2015 Iniciatívy pre otvorené vládnutie - verejné politiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „úrad splnomocnenca“) vypracoval v poradí druhý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok...
17.02.2015 - Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015
Schválený akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 11.02.2015 schválila akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na...
06.02.2015 - Tvorba otvoreného informačného systému: analýzy, návrh modelu a záz...
Národný projekt "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových o...
04.02.2015 - Nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014-2015
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sfinalizoval nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014 - 2015. Prevažná časť návrhu akčného pl...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
3088