Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

12.05.2011 - Splnomocnenec Filip Vagač na medzinárodnej konferencii v Egypte
V dňoch 9. – 12 mája 2011 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zúčastnil na medzinárodnej konferencii „V4-Transformation coo...
Raňajky s premiérkou
03.05.2011 - Raňajky s premiérkou
Dňa 3. mája 2011 o 10:00  v hoteli Bôrik sa uskutočnili „Raňajky s premiérkou“, na ktorých sa predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová stretla so zástupcami mimovl...
prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu
14.04.2011 - Stretnutie zástupcov nadácií a mimovládnych organizácií so splnomoc...
Dňa 14. apríla 2011 o 13:00 v Pállfyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie zástupcov nadácií a mimovládnych organizácií so splnomocnencom vlády Slove...
- Operačné programy schválené vládou
Operačné programy na obdobie 2014 – 2020 schválené vládou SR Vláda SR na svojich zasadnutiach 16.04.2014 a 14.05.2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej repub...
- Pozvánka na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
Dovoľujeme si Vás pozvať na Radu Vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa uskutoční v piatok 14. februára 2014 o 9:00 hod. v rokova...
- Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 je v MPK
Dňa 29.01.2014 sa stretla pracovná skupina zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, delegovaná Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v rámci implementáci...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3088