Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

29.09.2014 - Komunikujme - spolupráca poskytovateľov a prijímateľov verejných pr...
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutia – workshopy v rámci národného projektu „Zv...
11.09.2014 - Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2014 – 2015
 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie ...
03.09.2014 - Slovensko vyhodnotené ako krajina s najlepšie splneným plánom otvor...
Nadácia pre otvorené znalosti Open Knowledge Foundation zverejnila analýzu výsledkov plnenia akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie k decembru 2013. Spomedzi 64 kra...
19.06.2014 - Pozvánka na pracovné stretnutie - workshop
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutia – workshopy. Workshopy sa budú konať v ...
03.06.2014 - V parlamente sú 2 návrhy zákonov bojujúcich proti korupcii
Na májovú schôdzu sú v parlamente zaradené 2 návrhy zákonov bojujúce proti korupcii:   Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných tr...
30.05.2014 - Spolupracujme – zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, pos...
Informácia o zahájení národného projektu   Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR začal realizovať národný projekt „Zvyšov...
15.05.2014 - 7. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO
Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dňa 10.04.2014 stretli sa prvom tohtoročnom spoločnom zasadnutí. Hlavnou témou bolo predstavenie mechanizmu asi...
06.05.2014 - Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík
Úrad splnomocnenca vlády v týchto dňoch predkladá materiál „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politikách“, ktorého cieľom je vytvoriť štandardy a súčasne manu...
22.04.2014 - Finalizácia operačných programov na obdobie 2014 - 2020
V týchto dňoch finišuje príprava operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 - 2020.   Jednotlivé zod...
15.04.2014 - Príprava kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských ...
V rámci plnenia Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83/2013 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti...
3088