Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

27.03.2014 - Otvorené dáta: stretnutie členov medzinárodného konzorcia v Bratislave
V Bratislave sa 26. a 27. marca 2014 stretne konzorcium realizátorov medzinárodného projektu COMSODE (Components Supporting the Open Data Exploitation), ktorého cieľom je spríst...
03.03.2014 - Informácia k tlačivám Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti požiadal finančnú správu o zaujatie stanoviska k problematike chybných tlačív "Vyhlásenia": "Finančná správa SR...
12.02.2014 - Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií
Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Cieľom zasadnutia bude zaujatie stanoviska k Partne...
12.02.2014 - V decembri 2013 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO
Zástupcovia štátnej správy a mimovládneho sektora sa dňa 19.12.2013 stretli na 6. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.    Rada rokovala o  materiáloch...
04.02.2014 - Hromadná pripomienka za efektívne, otvorené čerpanie štrukturálnych...
Dávame do pozornosti hromadnú pripomienku verejnosti k Partnerskej dohode, ktorá je hlavným strategickým dokumentom upravujúcim pravidlá pre fondy EÚ na roky 2014-2020. Viac ...
31.01.2014 - Tlačová správa: Efektívna verejná kontrola nových fondov EÚ je ohro...
Bratislava, 30.01.2014 Nastavovanie nových fondov EÚ vstúpilo rokom 2014 do svojej záverečnej fázy a v priebehu roka by mali byť schválené všetky dôležité dokumenty, kto...
31.01.2014 - Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 je v MPK
Dňa 29.01.2014 sa stretla pracovná skupina zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, delegovaná Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v rámci implementáci...
23.01.2014 - Analýza a evaluácia štyroch Dialógov o verejných politikách - prečí...
Experti Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV hodnotili a analyzovali implementáciu participatívnych procesov v rámci štyroch pilotných projektov dialógu o verejnej politi...
10.12.2013 - Výzva na predloženie ponuky:Vypracovanie návrhu znenia zákona pre v...
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu znenia zákona pre vytvorenie Centrálneho regi...
10.12.2013 - Výzva na predloženie ponuky: Vypracovanie návrhu základného rámca v...
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu základného rámca výskumu, zameraného na zisťo...
3088