Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

10.12.2013 - Výzva na predloženie ponuky: Vypracovanie návrhu pravidiel a postup...
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu pravidiel a postupov pri použití a implementá...
31.10.2013 - Účastníci "Stupavskej" konferencie MNO 2013 vydali spoločné vyhlásenie
Účastníci a účastníčky "Stupavskej" konferencie MNO 2013, ktorá sa konala v dňoch 29.-30. októbra 2013 s podtitulom "Tretí sektor: obavy a očakávania", sa podrobne oboznámili...
18.10.2013 - Uskutočnili sa regionálne stretnutia k tvorbe Akčného plánu Koncepc...
V dňoch 30.9., 2.10. a 3.10.2013 sa uskutočnili regionálne stretnutia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Stretnutia organizované Úradom splnomocnenca vlády SR pre ro...
04.10.2013 - Uskutočnil sa hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie
Dňa 19. septembra 2013 sa v priestoroch Vodárenského Múzea v Bratislave uskutočnil Hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý sa niesol v príjemnej, partner...
04.10.2013 - Pozrite si zaujímavé datasety
V súčasnosti sa na portáli data.gov.sk nachádza 204 datasetov verejnej správy. V tejto aktualite nájdete tri z nich, ktoré určite stoja za Vaše vzhliadnutie. Ministerstv...
27.09.2013 - Návrh nového Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti...
V rámci prípravy nového Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti v Slovenskej republike pre roky 2014-2016 sme pripravili jeho návrh, ktorý je prístupný verejno...
13.09.2013 - Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie zasadala piaty raz
Dňa 5. septembra 2013 sa o 13:00 hod. uskutočnilo 5. zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch: 1) Diskusia k materiálom ...
29.07.2013 - Hľadáme partnerov pre národný projekt
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Zvy...
19.06.2013 - TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spo...
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač poskytol rozhovor Centrálnemu portálu pre neziskový sektor. Odpovedal na otázky, v ktorých priblížil aktu...
10.06.2013 - Operačný program Efektívna verejná správa
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač vymenoval pracovnú skupinu, zloženú z predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, ktorej úlohou ...
3088