Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

30.11.2012 - Asignačný mechanizmus a odvod 2% z daní ostáva zachovaný do roku 2015
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zástupcovia mimovládnych organizácií na Slovensku (P. Haňdiak, H. Woleková, J. Rizman, M. Zajac, B. Strečanský) sa na ...
29.11.2012 - Stretnutie Legislatívnej pracovnej skupiny Rady vlády SR
Dňa 28.11.2012 sa stretla Legislatívna pracovná skupina Rady vlády SR pre MNO. Cieľom stretnutia bolo prerokovať a dohodnúť najbližší postup pri príprave návrhov zákonov o verej...
23.11.2012 - Stretnutie Ministerstva vnútra a zástupcov mimovládneho sektoru k p...
Dňa 19.11.2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Ministerstva vnútra SR a mimovládnych neziskových organizácií k plánovanej novej legislatívnej úprave verejných zbierok. Cieľo...
22.11.2012 - Prvé zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Dňa 6.11.2012 sa uskutočnilo stretnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Nosnými témami prvého zasadnutia bolo financovanie MNO, komunikácia jednotlivých rezo...
Presťahovali sme sa!
12.11.2012 - Presťahovali sme sa!
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sídli od 12.11.2012 na Cukrovej ulici č. 14 v Bratislave na 2. poschodí. Pre korešponenciu používajte prosím ad...
08.10.2012 - Hľadáme nových stážistov
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá stážistov, ktorých zaujímajú témy spojené s rozvojom občianskej spoločnosti a majú záujem o stáž, počas ktore...
Dni dobrovoľníctva v Bratislave 21.-22. septembra 2012
02.10.2012 - Dni dobrovoľníctva v Bratislave 21.-22. septembra 2012
Na Primaciálnom námestí v Bratislave sa o 10.00 hod. slávnostne zahájil 4. ročník Dní dobrovoľníctva 2012. Podujatie otvorili námestníčka primátora mesta Bratislava Petra Nagyov...
Výzva tretieho sektora vláde SR
28.09.2012 - Výzva tretieho sektora vláde SR
Chceli by sme sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili našej konferencie Neziskový sektor: Diskutujme o možnostiach ďalšieho rozvoja. Atmosféra bola skvelá a bolo nám ...
07.09.2012 - Pokračujeme v tradícii stupavských konferencií
Milé kolegyne a kolegovia,   S radosťou Vás informujeme o konferencii, ktorú organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Konferencia: „Nezis...
Konferencia MNO
05.09.2012 - Konferencia MNO
Aj tento rok sa uskutoční Konferencia mimovládnych neziskových organizácií. V prípade záujmu si rezervujte termín 25.-26. septembra 2012. Konferenciu organizuje Úrad splnomocnen...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
3088