Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aktuality - Tretí sektor

22.02.2012 - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku prerokovávaná...
Dnes na rokovaní vlády SR bude prerokovaný materiál: „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku:  Strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020 a Ak...
16.02.2012 - "Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu" - pozvánka na medzinárodnú...
Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu“ ktorá sa uskutočn...
Začiatok medzirezortného pripomienkového konania ku Koncepcii rozvoja OS na Slovensku
07.02.2012 - Začiatok medzirezortného pripomienkového konania ku Koncepcii rozvo...
Dňa 6. februára 2012 začalo medzirezortné pripomienkové konanie ku Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Pôvodný materiál bol upravený zapracovaním pripomien...
Sumár pripomienok zo stretnutí k návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
03.02.2012 - Sumár pripomienok zo stretnutí k návrhu Koncepcie rozvoja občianske...
Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti zrealizoval k návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku stretnutia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košic...
01.02.2012 - Aktivity splnomocnenca ako jeden z úspechov ochrany životného prost...
Enviromentálna nezisková organizácia Greenpeace zverejnila výsledky telefonického prieskumu zameraného na hodnotenie končiaceho volebného obdobia 2010 - 2012. Ankety sa podľa sp...
24.01.2012 - Zverejnenie návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slov...
Dnešným dňom zverejňujeme návrh „Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku: Dlhodobá stratégia do roku 2020 a akčný plán na roky 2012 – 2013.“ Koncepciu je možné...
Nová webová stránka Iniciatívy pre otvorené vládnutie – otvorenavlada.gov.sk
18.01.2012 - Nová webová stránka Iniciatívy pre otvorené vládnutie – otvorenavla...
V týchto dňoch sme spustili novú internetovú stránku venujúcu sa Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Splnomocnenec vlády SR Filip Vagač bol poverený premiérkou Ivetou Radičovou p...
Regionálne stretnutia ku Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti
18.01.2012 - Regionálne stretnutia ku Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na stretnutia ku „Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku“. Cieľom stretnutia je predstav...
06.12.2011 - Zastavenie klesania daňovej asignácie právnických osôb
Podarilo sa zastaviť klesanie daňovej asignácie právnických osôb v roku 2012   Podľa právnej úpravy daňovej asignácie právnických osôb, ktorá bola prijatá v roku 2009, má podi...
27.10.2011 - Zákon o dobrovoľníctve schválený parlamentom zavádza ...
21. októbra 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem zavedenia dobrovoľníctva do nášho legislatívne...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
3088