Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Analýza a evaluácia štyroch Dialógov o verejných politikách - prečítajte si správu z výskumu

23.01.2014

Experti Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV hodnotili a analyzovali implementáciu participatívnych procesov v rámci štyroch pilotných projektov dialógu o verejnej politike realizovaných v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike:

  • Dialóg o Zákone o sociálnych službách (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
  • Dialóg o Zákone na ochranu prírody (Ministerstvo životného prostredia SR)
  • Dialóg o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)
  • Dialóg o Zákone o účasti verejnosti na legislatívnom procese (Ministerstvo spravodlivosti SR).

Zároveň formulovali odporúčania pre hlavných aktérov verejnej správy za účelom optimalizácie implementácie participatívnych procesov v budúcnosti, resp. pravidlá zapájania verejnosti do tvorby vybraných politík.

Celú analýzu a jej závery si môžete prečítať tu.


14114