Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Asignačný mechanizmus a odvod 2% z daní ostáva zachovaný do roku 2015

30.11.2012

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zástupcovia mimovládnych organizácií na Slovensku (P. Haňdiak, H. Woleková, J. Rizman, M. Zajac, B. Strečanský) sa na rokovaní s ministrom financií SR Petrom Kažimírom dohodli na zachovaní súčasného mechanizmu asignácie 2% z daní fyzických a právnických osôb pre mimovládne neziskové organizácie. Dohoda vznikla na základe niekoľkotýždňových rokovaní a viacerých stretnutí mimovládnych organizácií, ktoré sa jednoznačne postavili za predlženie terajšieho stavu asignácie. Súčasný mechanizmus financovania mimovládnych organizácií ostáva podľa dohody zachovaný minimálne do roku 2015. Zabezpečilo sa tým ďalšie fungovanie mimovládnych organizácií, ktorých podstatná časť príjmu pozostáva z 2% z daní.
10118