Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Dataportál už obsahuje viac ako 80 datasetov.

01.03.2013

Dataportál, jeden z pilotných projektov Úradu spolnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, zakotvený v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie Slovenskej republiky, už prináša prvé väčšie výsledky. Ku koncu roka 2012 sme prostredníctvom stránky data.gov.sk zverejnili viac ako 40 datasetov v štandardizovanej a strojovo spracovateľnej podobe, s cieľom umožniť odborníkom, výskumným pracovníkom a verejnosti jednoduchšie získať prístup k údajom, ktorými disponuje štátna správa.

Ku koncu februára 2013 sme týmto spôsobom zverejnili už 86 datasetov. Týmto ďakujeme za spoluprácu ministerstvám, najmä trom inštitúciám, ktoré prostredníctvom nášho dataportálu zverejnili najviac datasetov. Tými sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré zverejnilo už viac ako 40 svojich datasetov, ale aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Úrad vlády SR.
Neustále pripravujeme a zverejňujeme nové datasety. Všetky datasety môžete nájsť na stránke http://data.gov.sk.
10657