Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Deklarácie ministerstiev o spolupráci s MNO

 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Deklarácia MDVRR 
Uznesenie RVMNO č.1 /2013

Ministerstvo financií SR
Deklarácia MF
Uznesenie RVMNO č.12 /2013
  
Ministerstvo hospodárstva SR
Deklarácia MH
Uznesenie RVMNO č.9 /2013
  
Ministerstvo obrany SR
Deklarácia MO
Uznesenie RVMNO č.13 /2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Deklarácia MPRV
Uznesenie RVMNO č.11 /2013
  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Deklarácia MPSVR
Uznesenie RVMNO č.2 /2013

Ministerstvo spravodlivosti SR
Deklarácia MS
Uznesenie RVMNO č.7 /2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Deklarácia MSVVŠ
Uznesenie RVMNO č.5 /2013

Ministerstvo kultúry SR
Deklarácia MK
Uznesenie RVMNO č.6 /2013

Ministerstvo vnútra SR
Deklarácia MV
Uznesenie RVMNO č.3 /2013
 
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Deklarácia MZV 
Uznesenie RVMNO č.4 /2013

Ministerstvo zdravotníctva SR
Deklarácia MZ 
Uznesenie RVMNO č.8 /2013

Ministerstvo životného prostredia SR
Deklarácia MŽP
Uznesenie RVMNO č.10 /2013


10820