Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií

12.02.2014

Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Cieľom zasadnutia bude zaujatie stanoviska k Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020. 


Hromadnú pripomienku MNO k Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020 s názvom Hromadná pripomienka za efektívne, otvorené čerpanie štrukturálnych fondov za účasti občianskej spoločnosti si môžete pozrieť tu.
Partnerská dohoda – pripomienky MNO
Vznesené pripomienky občianskeho združenia CEPTA

14324