Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Dni dobrovoľníctva v Bratislave 21.-22. septembra 2012

02.10.2012

Na Primaciálnom námestí v Bratislave sa o 10.00 hod. slávnostne zahájil 4. ročník Dní dobrovoľníctva 2012. Podujatie otvorili námestníčka primátora mesta Bratislava Petra Nagyová-Džerengová, výkonná riaditeľka C.A.R.D.O. Zuzana Vinklerová, poslankyne Európskeho parlamentu Anna Záborská a Katarína Neveďalová a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.
Zdroj:
http://www.dobrovolnictvo.sk/clanok-4-3292/DNI_DOBROVOLNICTVA_2012_SA__ZACALI.html


Fotogaléria:
http://tretisektor.gov.sk/fotogaleria-treti-sektor/?album=1712
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9482