Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Druhé zasadnutie Výboru pre MNO

Druhé zasadnutie Výboru pre mimovládne neziskové organizácie sa uskutočnilo 1. decembra 2011. Nominovaným zástupcom Výboru pre mimovládne neziskové organizácie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslal menovacie dekréty.Prílohy: