Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Finalizácia operačných programov na obdobie 2014 - 2020

22.04.2014

V týchto dňoch finišuje príprava operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 - 2020.
 
Jednotlivé zodpovedné ministerstvá zaraďujú operačné programy do medzirezortného pripomienkového konania na stránke Portál právnych predpisov https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx:
 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (MDVRR SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7064&langEID=1

Operačný program Kvalita životného prostredia (MŽP SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7115&langEID=1

Operačný program Ľudské zdroje (MPSVR SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7183&langEID=1

Integrovaný regionálny operačný program (MPRV SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7180&langEID=1

Operačný programVýskum a inovácie (MŠVVŠ SR a MH SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7184&langEID=1

Operačný programEfektívna verejná správa (MV SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=1174&matEID=7186&langEID=1

 
Predloženiu operačných programov do medzirezortného pripomienkového konania predchádzalo schválenie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020, o čom sme vás už informovali na stránke http://www.tretisektor.gov.sk/dna-1422014-bude-zasadat-komora-mimovladnych-neziskovych-organizacii/.
14784