Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Fotogaléria

Prejav premiérky na konferncii "Vzťah štátu a občianskej spoločnosti - sme pripravení spolupracovať?"

Späť na fotogalériu