Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Fotogaléria

fotografie z konferencie; autor: Braňo Tichý

Späť na fotogalériu
 
<<1 2 3 4 5 6 >>