Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Fotogaléria

Dni dobrovoľníctva v Bratislave, 21.-22. septembra 2012

Späť na fotogalériu
 
1 2 >>