Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Hľadáme nových stážistov

08.10.2012

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá stážistov, ktorých zaujímajú témy spojené s rozvojom občianskej spoločnosti a majú záujem o stáž, počas ktorej budú aktívne participovať.
 
V prípade záujmu pošlite čo najskôr svoj životopis na martin.pasiak@vlada.gov.sk
 
Tešíme sa na nových členov tímu!


9565