Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Hromadná pripomienka za efektívne, otvorené čerpanie štrukturálnych fondov za účasti občianskej spoločnosti

04.02.2014

Dávame do pozornosti hromadnú pripomienku verejnosti k Partnerskej dohode, ktorá je hlavným strategickým dokumentom upravujúcim pravidlá pre fondy EÚ na roky 2014-2020.

Viac informácií tu.
14263