Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

KONFERENCIA – prejav predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej

11.10.2011

Prinášame prejav premiérky Ivety Radičovej z konferencie „Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?“, aj o význame občianskej participácie a o Iniciatíve pre otvorené vládnutie.

prejav PVL

4687