Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Konferencia MNO

05.09.2012

Aj tento rok sa uskutoční Konferencia mimovládnych neziskových organizácií. V prípade záujmu si rezervujte termín 25.-26. septembra 2012. Konferenciu organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
 
Konferencia sa uskutoční v Bratislave, v Kongresovom a vzdelávacom centre Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33.
 

9201