Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Konferencia "Vzťah štátu a občianskej spoločnosti"

23.09.2011

V dňoch 28. a 29. septembra 2011 sa v Stupave uskutoční konferencia "Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?" pre približne 100 účastníkov – zástupcov mimovládnych organizácií z celého Slovenska. Cieľom konferencie je zozbierať názory predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií na potreby zmien vo vzťahu štát – občianska spoločnosť  a otvoriť diskusiu s politikmi o možných podobách takýchto zmien. Výstupy z konferencie  budú použité i ako podklad pre tvorbu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti.

3114