Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Konferencie

Stupavská konferencia 2013


Účastníci a účastníčky "Stupavskej" konferencie MNO 2013, ktorá sa konala v dňoch 29.-30. októbra 2013 s podtitulom "Tretí sektor: obavy a očakávania", sa podrobne oboznámili s bilanciou vyše dvojročného pôsobenia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a kriticky zreflektovali súčasný stav a výzvy pre budúcnosť.

Zároveň vyslovili odhodlanie obhajovať princípy a hodnoty, ktoré stoja v pozadí nenahraditeľnej práce občianskych organizácií a iniciatív.
Ich celé vyhlásenie nájdete tu:

v plnej verzii

v skrátenej verzii.


Stupavská konferencia 2012

Stupavská konferencia 2011

Po úspešnej konferencii: " Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?", ktorá sa konala 28. – 29. septembra v Stupave, zverejňujeme záverečnú správu, ktorá obsahuje ako príhovory pani premiérky Ivety Radičovej a lídrov tretieho sektora, tak aj záznamy z diskusií a zhrnutie výstupov.
 

Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu 

V dňoch 5 – 6. marca 2012 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia: „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu.“

Chceme poďakovať všetkým prezentujúcim aj účastníkom konferencie za podporu témy otvoreného vládnutia, transparentnosti a využívania informačných technológií pre sprístupnenie dát verejnej správy ako aj za aktívnu diskusiu k témam konferencie.
Konferenciu otvorili pani premiérka Iveta Radičová a komisárka EÚ pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač predstavil Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku, ktorý je záväzkom, vyplývajúcim z Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership).
Ambície Partnerstva pre otvorené vládnutie ako aj ich napĺňanie krajinami, ktoré Partnerstvo iniciovali, predstavili veľvyslanec USA pán Theodore Sedgwick a veľvyslankyňa Veľkej Británie pani Susannah Montgomery.

Skúsenosti s otvorenými dátami vo Veľkej Británii predstavil Andrew Stott, člen Rady pre transparentnosť Veľkej Británie a prvý riaditeľ oddelenia transparentnosti a digitálnej komunikácie britského Kabinetu.
O výzvach spojených s realizáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku diskutovali:

• Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády SR
• Mária Kolíková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
• Zuzana Poláčková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Rastislav Rybanič, Ministerstvo životného prostredia SR
• Peter Markovič, tajomník ministerskej rady a poslanec Národnej rady SR.

Následne o konkrétnych príkladoch dobrej praxe diskutovali účastníci s prezentujúcimi v štyroch pracovných sekciách:

 1. Otvorené dáta: Nový spôsob myslenia v zdieľaní informácií,
 2. Participácia občanov na správe vecí verejných a na tvorbe verejných politík,
 3. Médiá ako strážcovia transparentnosti,
 4. Nové alebo lepšie služby ako produkt otvoreného vládnutia.

Druhý deň konferencie bol venovaný diskusii o výzvach rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku ako aj predstaveniu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Diskusiu o výzvach rozvoja občianskej spoločnosti uviedli úvodné vstupy Martin Bútora z Inštitútu pre verejné otázky, Borisa Strečanského z Centra pre filantropiu a Martina Potůčka z Centra pro sociální a ekonomické strategie. Potom účastníci diskutovali v menších skupinách o pripravenosti mimovládnych organizácií a aktívnych občanov reagovať na výzvy súčasnosti.
 


Fotogaléria z konferencie
Prezentácie:

Filip Vagač: Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Andrew Stott: Open Government Data (Dáta otvorenej vlády)
Marcus M. Dapp: Potential of Open data (Potenciál otvorených dát)
Ľubor Illek: Open data
Roman Haken: Zapájanie verejnosti
Karolína Miková: Občianska participácia a deliberácia pri tvorbe verejných politík
Gabriel Šípoš: Otvorené dáta a médiá
Andrew Stott: Open Data and Governance to Improve Public Services (Otvorené vládnutie a dáta a ich vplyv na zlepšovanie verejných služieb) 
 
 

 
Neziskový sektor: Diskutujme o možnostiach ďalšieho rovoja
- Konferencia v duchu stupavských komferencií

 

V dňoch 25. - 26. septembra sa uskutočnila konferencia, na ktorej sa diskutovala a tvorila agenda, ktorú MNO pokladá za kľúčovú v rámci diskusie s vládou v najbližšom období. Počas týchto dvoch dní sa na plenárnych zasadnutiach a v 7 paralelných diskusných skupinách tvorili návrhy, ktoré boli zakomponované do výslednej Výzvy tretieho sektora vláde SR
 
V prvý deň s prejavmi vystúpili Robert Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR, Tomáš Borec, minister spravodlivosti  SR, Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR, Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre ROS, Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, Ladislav Oravec, Nadácia Milana Šimečku a Helena Woleková, Nadácia Socia, moderoval Martin Bútora

Neskôr sa pracovalo v paralelných diskusných skupinách na tieto témy:
 

 • Financovanie MNO 2%,  individuálne darcovstvo, základiny nadácií (odborný garant – Boris Strečanský)      
 • Potrebné legislatívne úpravy (odborný garant – Peter Handiak)
 • Verejné služby // verejnoprospešnosť (odborný garant – Helena Woleková)
 • Programovanie štrukturálnych fondov (odborný garant – Miroslav Mojžiš)
 • Komunikácia MNO so štátom (odborný garant – Marcel Zajac)
 • Podpora dobrovoľníctva (odborný garant – Alžbeta Mračková)
 • Voľná téma podľa potreby účastníkov

V rámci týchto diskusných skupín účastníci spoločne navrhli jednotlivé body, ktoré boli ešte neskôr schválené plénom na druhý deň konferencie a tým sa dostali do Výzvy tretieho sektora vláde SR. Táto výzva bola v zápätí predstavená i na tlačovej konferencii.
 

Týmto zároveň chcemem poďakovať všetkým účastníkom za plodnú spoluprácu, ako i za podporu, ktorú nám prejavili po konferencii.

8857