Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Ktoré datasety sú najžiadanejšie?

09.04.2015

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizoval od 25. februára 2015 do 17. marca 2015 verejnú konzultáciu k otvoreným dátam. Cieľom bolo zistiť, aké dáta sú najčastejšie žiadané a na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť pri publikovaní.
 
ÚSVROS už konzultácie, viac či menej formálne, realizoval aj v nedávnej minulosti. Výsledky všetkých svojich prieskumov spojil s ďalšími podkladmi a identifikoval zoznam najžiadanejších datasetov. Pozornosť by sa mala zamerať najmä na:

 • Kataster nehnuteľností (ÚGKK)
 • Výsledky volieb (Štatistický úrad)
 • Údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (Štatistický úrad)
 • Obchodný register (Ministerstvo spravodlivosti)
 • Register adries (Ministerstvo vnútra)
 • Živnostenský register (Ministerstvo vnútra)
 • Dáta o dopravných nehodách (Ministerstvo vnútra, PPZ)
 • Dáta o kriminalite (Ministerstvo vnútra, PPZ)
 • Cestovné poriadky (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja)
 • Poštové smerovacie čísla (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Slovenská pošta)
 • Aktuálny stav a znečistenie životného prostredia (Ministerstvo životného prostredia, SHMÚ)
 
Podrobnejšie vyhodnotenie prieskumu spolu s komentárom zverejnil ÚSVROS na stránke https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015. Tu sa zároveň zhromažďujú informácie pre organizácie, ktoré publikovanie údajov realizujú, napr. odkazy na metodiky, legislatívu a iné užitočné podklady.
17402