Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Medzinárodná konferencia „The Global Forum on Civil Society Law“

14.09.2011

„The Global Forum on Civil Society Law“  je názov medzinárodnej konferencie, na ktorej sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zúčastnil v dňoch 21. – 23. augusta 2011 v Stockholme vo Švédsku. Konferencia bola zameraná na zlepšenie právneho systému pre organizácie občianskej spoločnosti. Splnomocnenec v nej vystúpil v panelovej diskusii na tému: "Building a Strategic Framework for Government Funding to CSOs." (Budovanie a strategický rámec pre štátnu podporu orgaznizácií občianskej spoločnsoti). Na konferencii sa zúčastnilo približne 200 zástupcov občianskej spoločnosti, vlád, rôznych inštitúcií a spoločností z celej Európy.
3577