Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Návrh nového Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti je možné pripomienkovať do 4.októbra

27.09.2013

V rámci prípravy nového Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti v Slovenskej republike pre roky 2014-2016 sme pripravili jeho návrh, ktorý je prístupný verejnosti na pripomienkovanie do piatku 4. októbra 2013.

Návrh Akčného plánu nájdete tu.
Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu maria.nicolaouova@minv.sk.


Časový harmonogram procesu tvorby Akčného plánu nájdete tu.


 

12878