Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Nová webová stránka Iniciatívy pre otvorené vládnutie – otvorenavlada.gov.sk

18.01.2012

V týchto dňoch sme spustili novú internetovú stránku venujúcu sa Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Splnomocnenec vlády SR Filip Vagač bol poverený premiérkou Ivetou Radičovou pripraviť návrh Akčného plánu v rámci tejto iniciatívy na Slovensku.

Nová webstránka www.otvorenavlada.gov.sk slúži na predstavenie inicitívy a poskytuje možnosť elektronického verejného pripomienkovania návrhu samotného Akčného plánu.

logoIOV

5789