Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Nový splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

05.11.2014

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 5.11.2014 vymenovala Martina Giertla za nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Martin Giertl preberá funkciu po Filipovi Vagačovi, ktorý po dva a pol ročnom pôsobení ako splnomocnenec rezignoval z funkcie na konferencii mimovládnych neziskových organizácií v októbri 2013. Na menovaní Martina Giertla sa zhodli čelní predstavitelia mimovládneho sektora s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom. Do funkcie nastupuje 15. novembra 2014.
 
Martin Giertl dlhodobo pôsobí ako právnik v oblasti ľudských práv. Jeho hlavnou doménou je poskytovanie odbornej bezplatnej právnej pomoci v oblasti ochrany ľudských práv, práv zraniteľnejších, národnostných menšín, iných menšín, nemajetných, detí a poradenstvo mimovládnym organizáciám v Nadácii Charty 77.
 
Martin Giertl sa narodil v roku 1966. Dosiahol vysokoškolské vzdelanie v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia svojho štúdia až po súčasnosť pôsobí ako právnik, v rokoch 1993 - 1994 na Ministerstve zahraničných vecí SR a od roku 1994 pôsobí v Nadácii Charty 77. Absolvoval postgraduálne štúdium práva v Oxforde a Washingtone a ďalšie akademické pobyty v USA, Veľkej Británie a Kanade. Je držiteľom ceny EU-US Civil Society Awards for Democracy.
 
Martin Giertl ovláda tri svetové jazyky - nemecký, anglický a ruský. Žije v Bratislave, je otcom troch detí.

16387