Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

"Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu" - pozvánka na medzinárodnú konferenciu

16.02.2012

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu“ ktorá sa uskutoční 5.-6. marca 2012 v hoteli Bôrik v Bratislave (celé znenie pozvánky).
 
Cieľ medzinárodnej konferencie: Predstaviť zámery a aktivity medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na Slovensku. Prezentovať záverečnú podobu (po zapracovaní pripomienok) slovenského Akčného plánu v rámci tejto iniciatívy a diskutovať o krokoch vlády a aktivitách mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorými zvyšujú transparentnosť a otvorenosť vládnutia. Predstaviť Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti (jeho podobu po zapracovaní pripomienok) a diskutovať o oblastiach, v ktorých je potrebná aktivita štátu pri rozvíjaní občianskej spoločnosti.
 
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa, Vás najneskôr do 24. februára prosíme o vyplnenie registračného formulára, ktorý je dostupný na: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGl1MG5jLXMzZ0R3RDRZbVJMQkdMTUE6MA

5991