Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

On-line prenos počas konferencie "Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?"

27.09.2011

On-line prenos počas konferencie "Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?" zabezpečí pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Centrálny portál pre neziskový sektor gratis. Touto formou Centrálnemu portálu pre neziskový sektor za túto službu ĎAKUJEME.

prenos
4494