Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Organizačný poriadok ÚSROS

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  
3494