Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Otvorené dáta: stretnutie členov medzinárodného konzorcia v Bratislave

27.03.2014

V Bratislave sa 26. a 27. marca 2014 stretne konzorcium realizátorov medzinárodného projektu COMSODE (Components Supporting the Open Data Exploitation), ktorého cieľom je sprístupniť dáta verejnej správy občanom, neziskovým a komerčným organizáciám, ale aj samotným zástupcom verejnej správy, a to v univerzálnom, strojovo spracovateľnom formáte. Jedným z členov konzorcia je prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti aj Ministerstvo vnútra SR. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie z komunitárneho programu FP7 (Siedmy rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie).

Medzi hlavné aktivity projektu, do ktorého sú zapojené štyri európske krajiny, patrí vytvorenie publikačnej platformy Open Data Node (ODN), ktorá bude spolu so zdrojovým kódom bezplatne dostupná na internete. ODN umožní publikovať a zdieľať informačné zdroje v otvorenom formáte (open data) a postará sa o to, aby boli vždy automaticky zverejnené aktuálne údaje a aby z organizácie neunikli osobné a inak chránené údaje. Táto platforma publikuje dáta na web z interných informačných systémov inštitúcií, čím tieto zostávajú zabezpečené vnútri organizácie, sú chránené firewallom a von sa cez ODN dostanú len tie dáta, ktoré sú verejné. Aby organizácie zvládli prácu s otvorenými dátami, bude vypracovaný aj metodický rámec pre jednoduché používanie ODN v podmienkach verejných inštitúcií. Môžu ho však využiť aj firmy pre zverejnenie a zdieľanie svojich dát alebo vývojári aplikácií na uspôsobenie otvorených (či iných) údajov pre potreby svojich aplikácií.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vidí význam účasti v projekte v súvislosti s napĺňaním princípov otvoreného a transparentného vládnutia. Do projektu sa zapája najmä prostredníctvom získavania datasetov verejnej správy a ich následného publikovania cez ODN, participácie na tvorbe užívateľských metodík, pilotnej inštalácie a testovania platformy a spolupráce na udržateľnosti platformy aj po skončení projektu.

Ak máte záujem získať viac informácií o projekte, resp. chcete sa svojimi datasetmi aktívne zapojiť do problematiky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: splnomocnenec_ros@minv.sk.

Konzorcium má členov z Talianska (Katedra informatiky, systémov a komunikácie na Milánskej univerzite, orig. Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca http://www.disco.unimib.it/go/Home/English/Department), Českej republiky (Katedra softvérového inžinierstva na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe www.ksi.mff.cuni.cz, EEA s.r.o. www.eea.cz), Slovenska (ADDSEN, s. r. o. www.addsen.eu, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na Ministerstve vnútra SR www.tretisektor.gov.sk) a Holandska (Spinque B.V. www.spinque.com).


14686