Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Piate zasadnutie Výboru pre MNO

Piate zasadnutie Výboru pre MNO sa uskutočnilo 15. mája 2012 od 11.00 v miestnostii 004 v Presscentre(nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky

Prílohy: