Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pokračujeme v tradícii stupavských konferencií

07.09.2012

Milé kolegyne a kolegovia,
 
S radosťou Vás informujeme o konferencii, ktorú organizuje
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Konferencia: „Neziskový sektor: Diskutujme o možnostiach ďalšieho rozvoja“
sa uskutoční 25.-26. septembra v Kongresovom a vzdelávacom centre Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava.
  
Program konferencie môžete nájsť v tomto dokumente:

https://docs.google.com/file/d/0ByTIl_4Jq9hyRkFpMVlFRWRfaG8/edit

9268