Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pozrite si zaujímavé datasety

04.10.2013

V súčasnosti sa na portáli data.gov.sk nachádza 204 datasetov verejnej správy. V tejto aktualite nájdete tri z nich, ktoré určite stoja za Vaše vzhliadnutie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo, okrem iných, zaujímavý a užitočný dataset s názvom Digitálna mapa škôl. Tento dataset poskytuje informácie o počte žiakov, pedagogického personálu, rozpočte, ale aj webové adresy jednotlivých ZŠ, SŠ, gymnáziách a SOŠ. Dataset kompletizuje všetky užitočné informácie pre školákov a ich rodičov, ktoré sú nápomocné v rozhodovaní sa, kam sa hlásiť na školu.  Spomínaný dataset nájdete tu.

Dataset Ministerstva kultúry SR - Zoznam knižníc  ponúka nielen kompletný zoznam slovenských knižníc, ale aj telefónne kontakty, adresy, webové adresy, mená vedúcich zamestnancov a profil knižnice, tzn. informáciu o tom, akú literatúru je možné v jednotlivých knižniciach vypožičať. V dátovom súbore nájdete všetky potrebné informácie  o Vašej knižnici, ale aj o ostatných po celom Slovensku.  Zoznam knižníc nájdete tu.

Ďalšie zaujímavé datasety poskytlo i Ministerstvo vnútra SR. Z rezortných dát sa dozviete Štatistiky kriminality v období rokoch 1997-2013 podľa druhu, názvov trestných činov, paragrafového znenia, ale aj podľa štátnej príslušnosti jednotlivých páchateľov. Rozsiahle štatistiky Ministerstva vnútra SR nájdete tu.

Mnohé ďalšie zaujímavé datasety jednotlivých ministerstiev nájdete na portáli otvorených dát (data.gov.sk).

13056