Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pozvánka na workshop - Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných

28.11.2014


16583