Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Predloženie námetov k Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012 - 2015

03.08.2012

Na základe výzvy generálneho riaditeľa Sekcie kontroly a boja proti korupcii predkladáme námety k Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012 - 2015. Tieto námety vznikli po konzultácii s mimovládnymi neziskovými organizáciami, a to ako oslovením členov Komory za MNO, tak aj otvorenou výzvou na podnety prostredníctvom Facebookovej stránky Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi návrhmi.
 
V tomto dokumente nájdete príslušné námety: Námety možných projektových zámerov v rámci Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012-2015


 


8881