Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Premiérka SR Iveta Radičová otvorí konferenciu o otvorenom vládnutí

02.03.2012

V dňoch 5. – 6. marca 2012 v bratislavskom hoteli Bôrik organizuje Úrad vlády SR medzinárodnú konferenciu pod názvom Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu.

Konferencia Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu ponúkne priestor na diskusiu o krokoch vlády a aktivitách tretieho sektora, ktoré zvyšujú transparentnosť a otvorenosť vládnutia. Organizátori predstavia základné zámery koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a budú diskutovať o oblastiach, v ktorých je potrebná aktivita štátu pri rozvíjaní občianskej spoločnosti.

Cieľom konferencie je predstaviť Akčný plán Iniciatívy pre otvorené Slovensko, ktorý je záväzkom, vyplývajúcim z Iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership). Slovenská republika k tejto iniciatíve pristúpila v septembri minulého roka. Cieľom  iniciatívy je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti a vytváranie inštitúcií, ktoré občanom umožnia  participovať na vládnutí. Vláda Slovenskej republiky sa pridaním k Partnerstvu pre otvorené vládnutie zaviazala otvárať verejnú správu občanom s dôrazom na zmenu kultúry v politike, transparentnosť a odstránenie korupcie.

Úvod dvojdňovej konferencie je rozdelený  do dvoch panelov. Prvý panel pod názvom Otvorené vládnutie ako štandard vládnutia v budúcnosti, ktorý otvorí predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a komisárka EÚ pre digitálnu agendu Neelie Kroes, predstaví očakávania od iniciatívy ovplyvňujúce spôsob vládnutia v zúčastnených krajinách. Druhý panel bude prezentovať ambície a úspešné príklady praxe z krajín, ktoré iniciovali Partnerstvo pre otvorené vládnutie.

Popoludní bude konferencia pokračovať predstavením Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku a diskusiou o výhodách a výzvach jej realizovania v podmienkach SR. Témami nasledujúcich štyroch paralelných workshopov je nový spôsob myslenia v zdieľaní informácií, participácia občanov na správe vecí verejných, úloha médií ako strážcov transparentnosti a lepšie služby ako produkt otvoreného vládnutia.

Druhý deň (utorok 6. marca) bude konferencia pokračovať diskusiou o Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Účastníci diskusie budú  hľadať odpovede na otázky, ako zlepšiť spoluprácu medzi štátom a mimovládnym sektorom, ako povzbudzovať aktívnych občanov, či ako stimulovať verejnú diskusiu.

Program konferencie na stiahnutie

 
Informačné centrum Úradu vlády SR

6264