Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Presťahovali sme sa!

12.11.2012

cukrova14

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sídli od 12.11.2012 na Cukrovej ulici č. 14 v Bratislave na 2. poschodí. Pre korešponenciu používajte prosím adresu Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72, Bratislava. Nové telefónne číslo na Kanceláriu splnomocnenca je 02 / 509 44 981 a mailový kontakt je splnomocnenec_ros@minv.gov.sk.

Mapa

Tešíme sa na Vaše návrhy a pripomienky na novej adrese.


9948