Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Prezentácia návrhu základných náležitostí projektu Elektronických hromadných žiadostí (EHŽ)

18.12.2012

Predstavujeme Vám našu predstavu o základných náležitostiach budúceho systému elektronických hromadných žiadostí (EHŽ) vypracovanú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Bližšie informácie o podobe budúceho systému elektronických hromadných žiadostí, ako aj o celom postupe od vytvárania žiadosti, cez podpisovanie až po jej posunutie na vládu nájdete v priloženom dokumente.

Elektronické hromadné žiadosti (návrh)
10233