Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pripomienkovanie návrhu štatútu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

01.06.2012

Dnešným dňom (1.6.2012) spúšťame verejné pripomienkové konanie návrhu štatútu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o dokument, ktorého vytvorením bol Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poverený na základe záverov piateho rokovania Výboru pre MNO z 15. mája 2012. Materiál je možné pripomienkovať zaslaním e-mailu na adresu: splnomocnenec_ros@vlada.gov.sk


Vlastný materiál:
Návrh štátútu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

8114