Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Príprava kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

15.04.2014

V rámci plnenia Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83/2013 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti návrh zverenej kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá sa týka posilnenia mimovládnych neziskových organizácií a mechanizmov participácie.
 
Pracovné stretnutie k finalizácii znenia kapitoly sa uskutoční v piatok 25. apríla 2014 v čase od 10:00 do 13:00 na Cukrovej ul. 14 v Bratislave (konferenčná miestnosť na prízemí).
Vašu účasť, prosím, potvrďte na adrese maria.nicolaouova@minv.skdo 23. apríla do 13:00.
Dovoľujeme si upozorniť, že kapacita miestnosti je limitovaná.
 
V prípade, že sa stretnutia nemôžete zúčastniť, Vaše pripomienky k návrhu kapitoly Posilnenie mimovládnych neziskových organizácií a mechanizmov participácie uvítame v elektronickej podobe na adrese maria.nicolaouova@minv.sk taktiež do 23. apríla do 13:00.
14768